Jak vám může investici do nemovitosti zkomplikovat věcné břemeno?

Věcné břemeno je právní institut, který umožňuje vlastníkovi nemovitosti převést určité právo na jinou osobu, aniž by přitom ztratil vlastnické právo. Toto právo může být například povinnost platit určitý poplatek nebo povinnost starat se o určitou část nemovitosti.

Investice do nemovitosti může být pro mnoho lidí velkým rozhodnutím a přináší s sebou řadu komplikací. Jednou z nich může být i věcné břemeno (viz. https://geopas.cz/vecne-bremeno), které může být vázáno na danou nemovitost a může mít vliv na možnosti investora.

Pokud se investor rozhodne investovat do nemovitosti, která má na sobě věcné břemeno, může to mít vliv na možnosti využití dané nemovitosti. Pokud je například věcné břemeno vázáno na zahradu, může to mít vliv na plánovanou výstavbu na pozemku. Investor by si tedy měl před investicí důkladně zjistit, jaká práva jsou na nemovitosti vázána.

Dalším rizikem může být výše poplatků spojených s věcným břemenem. Pokud je věcné břemeno vázáno na platbu určitého poplatku, může to mít vliv na výnosnost investice. Investor by si tedy měl před investicí zjistit, jaké poplatky jsou spojeny s věcným břemenem a zda jsou tyto poplatky přijatelné.

Je třeba si uvědomit, že věcné břemeno není trvalé a může být zrušeno. Pokud tedy investor investuje do nemovitosti s věcným břemenem, měl by být připraven na to, že se situace může změnit a věcné břemeno může být zrušeno. To může mít vliv na plánovanou investici a investor by měl být připraven na případné změny.

Investice do nemovitosti může být velmi výnosná, ale také může být velmi riskantní. Je důležité být si vědom všech komplikací spojených s investicí do nemovitosti s věcným břemenem a před investicí důkladně zvážit všechna rizika a výhody. Pokud bude investor připraven na možné komplikace, může se mu podařit dosáhnout vysokého výnosu a úspěšné investice.

Kromě věcného břemene existují také další právní instituty, které mohou ovlivnit investici do nemovitosti. Jedním z nich je například právo vlastníka jedné nemovitosti využívat jinou nemovitost nebo část jiné nemovitosti. To může mít vliv na plánovanou výstavbu nebo využití nemovitosti a investor by se měl informovat o všech právech, které jsou vázána na danou nemovitost.

Dalším rizikem může být skrytá vada nemovitosti, kterou investor při investici nezjistil. Skryté vady nemovitosti mohou být například skryté vady stavebního materiálu, špatné statické řešení, nebo nevyhovující technické zařízení. Investor by si tedy měl zajistit důkladnou prohlídku nemovitosti a případně si nechat provést odborný posudek.

Investice do nemovitosti může být velmi výnosná, ale také může být velmi riskantní. Je tedy důležité být si vědom všech komplikací spojených s investicí do nemovitosti a důkladně zvážit všechna rizika a výhody. Pokud bude investor připraven na možné komplikace a zajistí si důkladné informace o nemovitosti, může se mu podařit dosáhnout úspěšné investice.

Publikováno: 12. 03. 2023

Kategorie: Nezařazené

Autor: Milena Navrátilová