Katalog blogů: Vyberte si vhodné zdroje a začněte s linkbuildingem!

Rozhodli jste se pro optimalizaci svého webu a hledáte zdroj odkazů? Zapomeňte na komentáře pod články – respektive přestaňte svůj odkazový profil stavě pouze na nich. Mnohem efektivnější jsou odkazy z tematických textů. Můžete si je nechat napsat na míru od některého ze stovek českých blogerů. Ale kde vzít čas na komunikaci s jednotlivými majiteli webů? Zřejmě tušíte, že získat byť jen jediný odkaz klasickou cestou může být časově náročné. Mnohem lepší je kontaktovat blogery, kteří o spolupráci stojí. To, co hledáte, se nazývá katalog blogů!

Proč jsou odkazy z článků v blozích efektivní?

Problematika SEO je velmi obsáhlá, ale jakmile do ní proniknete hlouběji, zjistíte, že vyhledávače posuzují zpětné odkazy dle různých kritérií. K těm nejcennějším bezesporu patří odkazy, které jsou schopny na web přivést přímou návštěvnost – ovšem to už jsme zabrousili mimo optimalizaci. Z hlediska SEO mají největší váhu linky z tematických článků.

Ideální délka textu a počet zpětných odkazů nejsou pevně dané. Již mnoho let se za standard považuje 1 NS (normostrana) či 250 – 300 slov. Pokročilí SEO specialisté však preferují obsáhlejší texty (2 NS +) proložené obrázky (nezapomeňte ani na parametry alt a title). Počet odkazů by neměl být extrémní. Méně je v případě linků více – obvykle stačí jeden až dva.

Kde najdete katalog blogů?

Katalog blogů najdete například na PR Yardu – multijazyčné platformě, která funguje jako zprostředkovatel obsahu mezi inzerenty a tvůrci obsahu (blogeři, influenceři…).

Stačí se registrovat, dobít kredit, specifikovat poptávku a vyčkat na nabídky blogerů, kteří mají reálný zájem napsat článek. A pak už si je vybrat vhodné blogy a počkat, až blogeři články zveřejní. Tvorba odkazového profilu už nemůže být jednodušší…

Dohoda o provedení práce

Při zájmu někoho zaměstnat je třeba popřemýšlet, jak bude daný vztah podchycen, pokud jde o smlouvu. Nemusí se jednat vždy o klasickou pracovní smlouvu, ani o dohodu o pracovní činnosti, nebo práci na živnost. Poměrně populární je i dohoda o provedení práce. Co o ní musíte vědět?

Dohoda o provedení práce je nejjednodušší způsob, jak někoho zaměstnat

Jedná se o variantu, která je velmi dobře známá hlavně v souvislosti s různými brigádami a krátkodobými výpomocemi. Dohoda o provedení práce je tedy celkem jednoduchým dokumentem, pomocí kterého lze někoho zaměstnat. Jak ale vyplývá ze základní charakteristiky, tak skutečně spíše jenom na kratší dobu, než na dobu neurčitou, jako je tomu u smluv pracovních.

Má svá omezení

Ta se nijak netýkají toho, jaká je hodinová mzda, nebo kolik si zaměstnanec na dohodu může vydělat. Daná omezení se týkají jenom toho, kolik může odpracovat. Limit je pevně daný, a činí 300 hodin na jednu dohodu o provedení práce, u jednoho zaměstnavatele. Pro zaměstnance to znamená, že může mít u různých zaměstnavatelů více dohod. Zároveň to neznamená, že by zaměstnavatel mohl po dosažení limitu sepsat s dotyčnou osobou dohodu zcela novou a započítávat další limit.

Jak je to s odvody?

Pokud jde o sociální a zdravotní pojištění, má DPP výhodu v tom, že se z ní ve většině případů nemusí nic odvádět. Tedy pokud je dodržen limit měsíčního příjmu, který je na hodnotě 10 000 Kč. Povinnost vzniká, až když je tato měsíční suma přesažena. I proto práce na dohodu často končí pod touto sumou.
V případě povinnosti platit daň z příjmu jasně platí, že se strhává klasických 15 procent. I to má svou výjimku. Zaměstnanec na dohodu může podepsat růžové prohlášení poplatníka, díky čemuž se ho daná daň týkat nemusí, což dohodu výrazně zvýhodní jak pro něho, tak logicky i pro samotného zaměstnavatele – tedy firmu nebo živnostníka.

Jak zaměstnat prvního zaměstnance

Rozvíjíte se, s čímž souvisí i to, že se neobejdete bez zaměstnance? Pokud ano, poradíme vám, jak zaměstnat prvního zaměstnance a na co si dát pozor. V první řadě je dobré připomenout, že byste měli vybrat vždy toho nejlepšího, podle předpokladů.

Máte pro něho připravenou práci i zázemí?

Než se rozhodnete vůbec někoho hledat, je dobré mít jasno v tom, jakou práci mu přidělíte. Zaměstnanec je osoba, která u vás bude pracovat dlouhodobě. Tento horizont zohledněte při tvorbě věcí, které bude dělat. Také nezapomínejte na potřebné zázemí, které bude potřebovat. Jak s ohledem na zákonné povinnosti, tak s ohledem na pracovní výkon.

Počítejte s administrativou

Svůj záměr je vhodné nejprve oznámit své účetní. Na ní delegujte všechny požadavky. Souvisí s tím, že bude připravena agenda vedení zaměstnanců, stejně jako vám pomůže vypočítat, jaký maximální plat mu můžete dát. Pomůže také s odvody, kam se řadí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Pokud účetní nemáte, je toto už celkem dobrý důvod, proč ji mít.

Pojistěte ho

Velmi nutný, dokonce i nezbytný krok. Pokud jde o pojištění zaměstnanců, tak ho dnes nabízí pojišťovna Kooperativa. Nejenom, že splníte své zákonné povinnosti, ale vhodnou pojistkou tak eliminujete i případné budoucí finanční problémy, které by mohly nastat.

Smlouvu nechte vypracovat odborníkem

Nyní už je na řadě samotné přijetí. To musí být podloženo pracovní smlouvou. Na internetu sice existují různé bezplatné vzory. My doporučíme nechat si ji zpracovat odborníkem. Spolu s tím je dobré mít zpracované i směrnice o bezpečnosti práce, které by měl nový zaměstnanec podepsat. Tím veškerá administrativa končí. Nyní už mu vysvětlíte jeho práci, a nastává činnost spojené s tím, že budete vyhodnocovat, zda skutečně dělá, co má, a to ve správné kvalitě i dobrém čase.

Výhody daňového paušálu pro OSVČ

Co je to daňový paušál? Jedná se o legální a zákonnou možnost, jak snížit základ daně. Tedy možnost, jak vytvořit výdaje i tam, kde reálně nejsou. Daný postup má celou řadu výhod, na které se právě nyní společně i podíváme.

Daňový paušál je celkem vysoký

Mnoho podnikatelů doslova překvapí, jak jsou daňové paušály vysoké. Pokud vás zajímá konkrétní výše, tak záleží na oboru podnikání. Od toho se poté odvíjí i procentuální hodnota daného paušálu. Ta nejnižší je ve výši třiceti procent, což už je pro mnoho podnikatelů poměrně zajímavé. Napříč obory ale celkem výrazně stoupá. Největší výdajový paušál má hodnotu 80 procent.

Pro celou řadu oborů

Výhodou je i to, že se netýká jenom několika vyvolených, jelikož můžeme říci, že daňový paušál pro OSVČ se týká celé řady samostatně výdělečně činných osob. Když budeme konkrétní, tak se jedná třeba o řemeslníky, podnikatele v zemědělství a lesnictví. Nechybí také živnosti volné, vázané a koncesované. Dále mohou paušál využívat osoby podnikající dle zvláštních předpisů, podnikatelé podle autorského zákona, ale i ti, kteří mají příjmy z pronájmů.

Jednoduché využití

Použít daňový paušál je velmi jednoduché. Stačí jenom sešít příjmy, tedy obrat, a následně v daňovém přiznání uvést právě využití daňového paušálu a jeho hodnotu. To znamená, že se z obratu odečte procentuální sazba paušálu a rázem vznikne základ daně, který se poté jenom doplní také do své příslušné kolonky.

Jednodušší účetnictví

Mezi výhody daňového paušálu rozhodně patří také jednodušší účetnictví. Pokud máme být konkrétní, tak nejenom že není nutné složitě tvořit a shánět výdaje, ale také je třeba říci, že není nutné ukládat a evidovat účtenky, které souvisí s tím, že si daný podnikatel cokoliv koupí pro svou podnikatelskou činnost. Nemusí to řešit, jelikož náklady vytvoří právě paušálem.

Rizika podnikání OSVČ

Pokud jde o pozitiva spojená s OSVČ, tak musíme říci, že láká rychlost a jednoduchost založení, stejně jako nelze zapomínat ani na nízkou cenu placenou za ohlášení živnosti. Jsou však i různá negativa, na která nezapomínat.

Ručení celým majetkem

Ne každý byznys může vždy vyjít. Jsou případy, kdy se podnikání nepovede, což znamená doslova krach. Z něho mohou plynout závazky. Zatímco společnosti s ručením omezením ručí do výše svého kapitálu, tak u OSVČ je tomu jinak. Takový podnikatel ručí celým svým majetkem. Tedy i tím, který je vedený jako jeho osobní, což může být u velkých závazků celkem výrazný problém.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Kdo se stane OSVČ, ten musí pomyslet na to, že musí každý měsíc zaplatit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V číslech je to několik tisíc korun českých. Proč je to negativum a riziko? Proto, že u minimálních záloh nehraje roli zisk, nebo ztráta. Jednoduše je musíte platit, i když nic nevyděláváte, což může přinášet finanční problémy. Jediným řešením může být pozastavení, nebo zrušení živnosti.

Podnikání nelze přepsat na jinou osobu

Jedním velkým rizikem je i to, pokud osoba podnikající zemře, nebo se například zraní. Zatímco právnické osoby jsou volně přepisovatelné, prodatelné, stejně jako není problém je i zdědit – u OSVČ nic z toho není možné. Daný byznys začíná a končí s konkrétní osobou, která si živnost založila a která ji také ukončí.

Rizika spojená s financemi

Těch je poměrně mnoho. Třeba díky hojně využívaným výdajovým paušálům je často problém dostat v bance půjčku, i když obraty jsou vysoké. Riziko je spojeno také s nemocenskou, která nemusí být v případě nemoci nebo zranění vyplácena vůbec – když není placeno nic navíc. Stejně tak je rizikem stáří, jelikož s ohledem na minimální zálohy není výše důchodu nijak vysoká a tak je logicky vhodné myslet na zabezpečení i jinak.

Rozdíl mezi s.r.o. a a.s.

Podnikat jako právnická osoba není v dnešní době nic výjimečného. Jaké jsou dvě nejoblíbenější formy? Je to společnost s ručením omezeným neboli s.r.o. a dále je to akciová společnost neboli a.s. Jak se dané dvě podnikatelské formy liší? Na to se podíváme.

Základní kapitál

Ten je pravděpodobně největší a hlavní rozdíl mezi s.r.o. a a.s. Když bychom se na výši základního kapitálu podívali blíže, tak po několika změnách zákonů můžeme říci, že společnost s ručením omezeným může mít kapitál třeba už ve výši jedné koruny. Akciová společnost je na tom jinak, jelikož zde je podmínkou minimální výše kapitálu o hodnotě dvou milionů korun českých.

Vlastnická struktura

I zde jsou rozdíly celkem znatelné. Pokud jde o s.r.o. neboli společnost s ručením omezením, tak platí, že jako vlastníci jsou vedeni takzvaní jednatelé. Může být jeden, nebo jich může být několik jednotlivých. To a.s. neboli akciová společnost to má jinak. Vlastníků může být třeba i několik tisíc. A to proto, že mají podíl na společnosti ve formě akcií. Následně jsou realizovány valné hromady, na kterých se může určovat budoucí vývoj. Nutno však podotknout, že v rámci efektivity jsou s akciovou společností spojeny i řídící instituce, jako je představenstvo a dozorčí rada.

Založení dané firmy

Obecně platí, že mnohem jednodušší je založit si společnost s ručením omezením. A to ať už se rozhodnete pro založení svépomocí, nebo využijete pomoc specializovaných firem. Je to nejenom jednodušší z administrativního hlediska, tak je to i výhodnější s ohledem na náklady. Proto se s.r.o. doporučuje jako dobrý začátek a následný přechod na a.s. až později, kdy je vybudována silná firma.

Cenné papíry

Společnost s ručením omezením žádné nemá, ani žádné nevydává. Akciová společnost je na tom jinak. Už jasně plyne z jejího názvu, že vydává takzvané akcie, což je obchodovatelný druh cenného papíru.

Dotace – jak na ně

Dotace jsou některými kritizovány – jelikož mohou pokřivovat podnikatelské prostředí, zatímco jinými jsou celkem vítány. Pokud spadáte do skupiny číslo dvě, a dotace vás zajímají, podívejte se s námi, jak na ně.

Roli hraje konkrétní program

Pokud jde o dotace. Je třeba vždy sledovat konkrétní vypsanou nabídku dotačních programů a následně popřemýšlet, zda by se některý z nich nedal konkrétně využít ve váš prospěch. Když se podíváme na nejčastěji využívané dotace, tak souvisí třeba s nezaměstnaností – tedy s tím, že zaměstnáte osoby dlouhodobě evidované na úřadu práce. Dále jsou poměrně oblíbené dotační programy, které dokážou přinášet rozvoj v určité oblasti.

Kdo poskytuje peníze?

Zde vás zaujme celková rozmanitost, která se následně pozitivně promítá v celkové nabídce dotačních programů. Jsou dotace, které jdou přímo z Evropské unie. Potom jsou i dotace z České republiky jako celku, nebo z různých regionů, kde jde právě o snahu financovat rozvoj konkrétních oblastí a toto je jedna z efektivních cest.

Projekt a žádost je nezbytností

Jakmile máte jasnou představu, je třeba zpracovat obsáhlý a detailní projekt toho, co máte v plánu. S ním souvisí i podání žádosti o dotace, která bude spojena právě s možností daný projekt lépe financovat. Obvykle o něm rozhoduje příslušná komise, která ho může schválit, může si vyžádat určité doplnění, nebo ho může také zamítnout. Při podávání žádosti nezapomínejte na termíny, které často bývají jasně stanovené a pevně ohraničené.

Vyplácení až po realizaci

I když si chcete žádat o dotace, je dobré vědět, že byste měli mít na financování dostatek svých finančních prostředků. Proč? Jelikož dotace nikdy nejsou vypláceny předem, ale jsou vypláceny až následně. Tedy po realizaci a kontrole, zda je vše podle původních projektů a plánů. Teprve poté jsou uvolněny slíbené a schválené finanční prostředky, které jsou konkrétnímu podnikateli zaslány.

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění se týká nejenom zaměstnanců, ale týká se také podnikatelů. Nejvíce se o něm mluví ve spojení s OSVČ – tedy osobou samostatně výdělečně činnou. Pokud se podíváme na dané platby, musíme říci, že mají jedno společné. Platí se zálohově.

Sociální pojištění

Koho se týká? Primárně všech osob samostatně výdělečně činných, které mají tuto činnost jako hlavní. Dále se sociální pojištění týká i těch, které mají činnost jako vedlejší, ale mají vyšší příjem. Od toho se odvíjí i konkrétní výše, která je placena. Pokud jde o základní výpočet, tak ten bere v potaz vyměřovací základ, ze kterého se následně odečte 29,2 %. Tolik činí sazba na sociální pojištění. Z té jde 28 procent na pojištění důchodové a 1,2 procenta na státní politiku.
Nutno říci, že komu vyjdou zálohy na sociální pojištění nižší, ten musí platit takzvané minimální. Jaká je jejich výše? Každoročně narůstá a tak si ukážeme aktuální čísla. Pro rok 2018 jsou zálohy u hlavní činnosti 2 189 a u vedlejší 876 korun českých.

Zdravotní pojištění

I to je třeba platit, pokud máte živnostenské oprávnění. Jaká je zákonem stanovená výše pro zdravotní pojištění, když spadáte do kategorie OSVČ? Je to 13,5 procenta z vyměřovacího základu, což v přepočtu znamená 6,75 procent ze zisku. Co je poměrně kritizováno, to je fakt, že si nelze odečíst ztráty z předchozích let.
I zde může nastat situace, kdy se výpočtem nedosáhne na výši minimální zálohy. Potom je třeba platit právě ty, které jsou nařízeny zákonem. Jaké je jejich výše pro rok 2018? Měsíčně je to 2 024 Kč. Tato suma tedy platí pro osoby s malým příjmem, pro osoby ve ztrátě, stejně jako pro podnikatele, kteří si teprve nyní živnost ohlásili a s podnikáním aktuálně začínají.

Kontrolní hlášení

V souvislosti s výběrem DPH přichází finanční správa s různými kroky, kterými chce zefektivnit výběr této daně a eliminovat možné úniky. A jedním z daných kroků je zavedené takzvané kontrolní hlášení. To se netýká všech podnikatelů. Jelikož souvisí právě s DPH, tak se týká výhradně plátců této daně. Bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické podnikající osoby, nebo se jedná o osoby právnické.

Od kdy platí povinnost kontrolní hlášení podávat?

Nejedná se zase o nijak velkou novinku poslední doby. To proto, že kontrolní hlášení a povinnost jeho podání vznikla již 1. 1. 2016. Opět připomeňme, že se týká jenom plátců DPH. V souvislosti s jeho podáním je dobré také uvést, že se s ním nechodí na finanční úřad a nepodává se v tištěné formě, jelikož jeho odevzdávání musí proběhnout výhradně jenom elektronicky, a to v rámci formátu, který je jasně stanovený správcem daně.

Proč bylo kontrolní hlášení zavedeno?

Už název tomu celkem jasně napovídá. Jedná se o kontrolu spojenou právě s výběrem daně z přidané hodnoty. Jde o daňové potvrzení, ve kterém jsou uvedeny veškeré informace o tom, kolik firma zaplatila za DPH a také kolik bylo zaplaceno jí. To vše v rámci jednoho kalendářního měsíce, jelikož ten je tím obdobím, v rámci kterého se musí hlášení pravidelně podávat. Jsou ale i výjimky, a to u fyzických osob, kterým stačí jeho čtvrtletní podání.

Co musí obsahovat?

Základem je samozřejmě identifikace podnikatele, který kontrolní hlášení podává. Dále se v dokumentu uvádějí všechna zdanitelná plnění v České republice – tedy nákupy a prodeje, které souvisí s ostatními plátci. Co se naopak v hlášení neuvádí, to jsou nákupy od neplátců DPH, stejně jako se v dokumentu neuvádějí ty nákupy, které byly od dané daně osvobozeny. V takovém případě totiž DPH nebylo ani účtováno a logicky tedy ani žádné neexistuje.

Daň z přidané hodnoty alias DPH

DPH neboli daň z přidané hodnoty je jednou z daní, která tvoří hlavní část tuzemského rozpočtu. Tato daň je zahrnuta v celé řadě zboží a služeb. Jako součást ceny ji hradí firmy i běžní občané, a inkasující podnikatelé jsou ti, kteří danou daň následně přiznávají a také ji do státního rozpočtu odevzdávají.

S DPH souvisí povinnosti

V minulosti to bylo jenom přiznání k DPH, které se podávalo v závislosti na typu plátcovství buď čtvrtletně, nebo měsíčně. S ohledem na snahy finanční správy zlepšit výběr této daně mají nyní povinnosti, plátci DPH podávat také kontrolní hlášení, stejně jako souhrnné hlášení. To logicky výrazně zvyšuje administrativu a požadavky, které jsou s výběrem a odvodem této daně spojeny.

Být plátce DPH má výhody i nevýhody

Nově založená firma, nebo i nový živnostník je vždy neplátce. Plátcem se může stát, na což se podíváme níže. Pokud jde o výhody plátcovství, jde hlavně o možnost odečítat si tuto daň na vstupu. Tedy při koupi zboží nebo služeb, které jsou určeny podnikateli či firmě. Nevýhodou plátcovství může být zdražení služeb, a to v porovnání s běžnými neplátci.

Jak být plátcem DPH

Jsou dvě cesty. Buď dobrovolná registrace, která je dnes celkem složitá a je nutné dodat mnoho důležitých věcí a následně počkat na vyřízení. Druhá cesta je spojena s povinností. Toto se týká všech podnikatelů, kteří v období po sobě jdoucích dvanácti měsíců dosáhnou na obrat ve výši jednoho milionu korun. V měsíci, ve kterém dosáhnou tohoto obratu, se musí stát plátcem.

Jaké jsou sazby DPH v České republice?

V ČR jsou platné dvě hlavní sazby. Jedna je takzvaná základní a aktuálně je ve výši 21 procent. Potom je tu ještě sazba snížená týkající se některého zboží a služeb. I ta je ale celkem vysoká, jelikož činí celých 15, popřípadě deset procent. O tolik je následně navýšena základní cena zboží – tedy cena bez DPH.