Daň z přidané hodnoty alias DPH

DPH neboli daň z přidané hodnoty je jednou z daní, která tvoří hlavní část tuzemského rozpočtu. Tato daň je zahrnuta v celé řadě zboží a služeb. Jako součást ceny ji hradí firmy i běžní občané, a inkasující podnikatelé jsou ti, kteří danou daň následně přiznávají a také ji do státního rozpočtu odevzdávají.

S DPH souvisí povinnosti

V minulosti to bylo jenom přiznání k DPH, které se podávalo v závislosti na typu plátcovství buď čtvrtletně, nebo měsíčně. S ohledem na snahy finanční správy zlepšit výběr této daně mají nyní povinnosti, plátci DPH podávat také kontrolní hlášení, stejně jako souhrnné hlášení. To logicky výrazně zvyšuje administrativu a požadavky, které jsou s výběrem a odvodem této daně spojeny.

Být plátce DPH má výhody i nevýhody

Nově založená firma, nebo i nový živnostník je vždy neplátce. Plátcem se může stát, na což se podíváme níže. Pokud jde o výhody plátcovství, jde hlavně o možnost odečítat si tuto daň na vstupu. Tedy při koupi zboží nebo služeb, které jsou určeny podnikateli či firmě. Nevýhodou plátcovství může být zdražení služeb, a to v porovnání s běžnými neplátci.

Jak být plátcem DPH

Jsou dvě cesty. Buď dobrovolná registrace, která je dnes celkem složitá a je nutné dodat mnoho důležitých věcí a následně počkat na vyřízení. Druhá cesta je spojena s povinností. Toto se týká všech podnikatelů, kteří v období po sobě jdoucích dvanácti měsíců dosáhnou na obrat ve výši jednoho milionu korun. V měsíci, ve kterém dosáhnou tohoto obratu, se musí stát plátcem.

Jaké jsou sazby DPH v České republice?

V ČR jsou platné dvě hlavní sazby. Jedna je takzvaná základní a aktuálně je ve výši 21 procent. Potom je tu ještě sazba snížená týkající se některého zboží a služeb. I ta je ale celkem vysoká, jelikož činí celých 15, popřípadě deset procent. O tolik je následně navýšena základní cena zboží – tedy cena bez DPH.

Publikováno: 15. 01. 2020

Kategorie: Nezařazené

Autor: Milena Navrátilová