Jak na kontrolní hlášení?

V souvislosti s výběrem DPH přichází finanční správa s různými kroky, kterými chce zefektivnit výběr této daně a eliminovat možné úniky. A jedním z daných kroků je zavedené takzvané kontrolní hlášení. To se netýká všech podnikatelů. Jelikož souvisí právě s DPH, tak se týká výhradně plátců této daně. Bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické podnikající osoby, nebo se jedná o osoby právnické.

Od kdy platí povinnost kontrolní hlášení podávat?

Nejedná se zase o nijak velkou novinku poslední doby. To proto, že kontrolní hlášení a povinnost jeho podání vznikla již 1. 1. 2016. Opět připomeňme, že se týká jenom plátců DPH. V souvislosti s jeho podáním je dobré také uvést, že se s ním nechodí na finanční úřad a nepodává se v tištěné formě, jelikož jeho odevzdávání musí proběhnout výhradně jenom elektronicky, a to v rámci formátu, který je jasně stanovený správcem daně.

Proč bylo kontrolní hlášení zavedeno?

Už název tomu celkem jasně napovídá. Jedná se o kontrolu spojenou právě s výběrem daně z přidané hodnoty. Jde o daňové potvrzení, ve kterém jsou uvedeny veškeré informace o tom, kolik firma zaplatila za DPH a také kolik bylo zaplaceno jí. To vše v rámci jednoho kalendářního měsíce, jelikož ten je tím obdobím, v rámci kterého se musí hlášení pravidelně podávat. Jsou ale i výjimky, a to u fyzických osob, kterým stačí jeho čtvrtletní podání.

Co musí obsahovat?

Základem je samozřejmě identifikace podnikatele, který kontrolní hlášení podává. Dále se v dokumentu uvádějí všechna zdanitelná plnění v České republice – tedy nákupy a prodeje, které souvisí s ostatními plátci. Co se naopak v hlášení neuvádí, to jsou nákupy od neplátců DPH, stejně jako se v dokumentu neuvádějí ty nákupy, které byly od dané daně osvobozeny. V takovém případě totiž DPH nebylo ani účtováno a logicky tedy ani žádné neexistuje.

Publikováno: 01. 02. 2020

Kategorie: Nezařazené

Autor: Milena Navrátilová