Domů » Rizika podnikání OSVČ
Nezařazené

Rizika podnikání OSVČ

Pokud jde o pozitiva spojená s OSVČ, tak musíme říci, že láká rychlost a jednoduchost založení, stejně jako nelze zapomínat ani na nízkou cenu placenou za ohlášení živnosti. Jsou však i různá negativa, na která nezapomínat, a to bez ohledu na to, zda budete nabízet služby, nebo rozjedete parádní nákupní galerii jako je tato.

Ručení celým majetkem

Ne každý byznys může vždy vyjít. Jsou případy, kdy se podnikání nepovede, což znamená doslova krach. Z něho mohou plynout závazky. Zatímco společnosti s ručením omezením ručí do výše svého kapitálu, tak u OSVČ je tomu jinak. Takový podnikatel ručí celým svým majetkem. Tedy i tím, který je vedený jako jeho osobní, což může být u velkých závazků celkem výrazný problém. Jen si představte, že vám exekutor zabaví i ledničku nebo jiné bílé zboží

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Kdo se stane OSVČ, ten musí pomyslet na to, že musí každý měsíc zaplatit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V číslech je to několik tisíc korun českých. Proč je to negativum a riziko? Proto, že u minimálních záloh nehraje roli zisk, nebo ztráta. Jednoduše je musíte platit, i když nic nevyděláváte, což může přinášet finanční problémy. Jediným řešením může být pozastavení, nebo zrušení živnosti.

Podnikání nelze přepsat na jinou osobu

Jedním velkým rizikem je i to, pokud osoba podnikající zemře, nebo se například zraní. Zatímco právnické osoby jsou volně přepisovatelné, prodatelné, stejně jako není problém je i zdědit – u OSVČ nic z toho není možné. Daný byznys začíná a končí s konkrétní osobou, která si živnost založila a která ji také ukončí.

Rizika spojená s financemi

Těch je poměrně mnoho. Třeba díky hojně využívaným výdajovým paušálům je často problém dostat v bance půjčku, i když obraty jsou vysoké. Riziko je spojeno také s nemocenskou, která nemusí být v případě nemoci nebo zranění vyplácena vůbec – když není placeno nic navíc. Stejně tak je rizikem stáří, jelikož s ohledem na minimální zálohy není výše důchodu nijak vysoká a tak je logicky vhodné myslet na zabezpečení i jinak.

Doporučujeme