Jak na ochranu před koronavirem dle hlavního hygienika?

Koronavirus má vysoké reprodukční číslo a šíří se velmi rychle napříč všemi skupinami populace. Onemocnění covid-19 se projevuje mírně, ale i velmi vážně a může skončit smrtí. Nejvíce jsou ohroženy osoby s oslabenou imunitou - především kvůli nim bychom měli nosit roušky. Třeba právě roušky pro snadné dýchání, které jsou dostupné na rouskoshop.cz.

Jak se covid-19 šíří?

Nakazit se lze prostřednictvím blízkého kontaktu s osobou, která má vyšší uváděné symptomy tohoto onemocnění (zejména kašel), zvlášť kapénkovou infekcí. WHO vyhlásila pro COVID-19 stav globální zdravotní nouze. Tip: Sledujte aktuální nařízení na webu MVČR a nezapomínejte na nošení respirátoru. Sháníte-li dětské respirátory ffp2, poohlédněte se na rouskoshop.cz. Prodejce zároveň nabízí atraktivní antibakteriální roušky s originálními potisky.

Preventivní opatření ČR v souvislosti s koronavirem

Vzhledem k současné celosvětové migraci lidí a způsob přenosu infekce (kapénková infekce, vzdušná cesta) je třeba si uvědomit, že může být každé cestování rizikové – například pobyt v letištní hale, na palubě letadla, ve vlaku. Proto je třeba zvážit nezbytnost cestování. Hlavní hygienik ČR doporučuje dodržovat následující preventivní opatření: Jde o obecné preventivní opatření při všech běžných vzdušných nákazách. Tato opatření významně redukují riziko onemocnění:
  • často si myjte ruce mýdlem a vodou, nejméně po dobu 20 sekund. Můžete použít dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu,
  • očí, nosu a úst se nedotýkejte neumytýma rukama,
  • zakrývejte si nos a ústa při kašlání a kýchání jednorázovou papírovým kapesníkem a následně ji zahoďte,
  • vyhýbejte se blízkému kontaktu s lidmi, kteří jeví příznaky rýmy nebo chřipky,
  • pokud jste nemocní, lečte se doma,
  • zabraňte nechráněnému kontaktu s divokými nebo hospodářskými zvířaty,
  • 14 dní od příchodu z oblasti postižené koronavirem je třeba kontrolovat svůj zdravotní stav (horečka, kašel, bolest v krku, dušnost),
  • v případě klinických příznaků po návratu je třeba kontaktovat, případně vyhledat lékaře a informovat ho o cestovatelské anamnéze.

Publikováno: 10. 03. 2021 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Nezařazené

Autor: Milena Navrátilová