Domů » Sociální a zdravotní pojištění
Nezařazené

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění se týká nejenom zaměstnanců, ale týká se také podnikatelů. Nejvíce se o něm mluví ve spojení s OSVČ – tedy osobou samostatně výdělečně činnou. Pokud se podíváme na dané platby, musíme říci, že mají jedno společné. Platí se zálohově.

Sociální pojištění

Koho se týká? Primárně všech osob samostatně výdělečně činných, které mají tuto činnost jako hlavní. Dále se sociální pojištění týká i těch, které mají činnost jako vedlejší, ale mají vyšší příjem. Od toho se odvíjí i konkrétní výše, která je placena. Pokud jde o základní výpočet, tak ten bere v potaz vyměřovací základ, ze kterého se následně odečte 29,2 %. Tolik činí sazba na sociální pojištění. Z té jde 28 procent na pojištění důchodové a 1,2 procenta na státní politiku.
Nutno říci, že komu vyjdou zálohy na sociální pojištění nižší, ten musí platit takzvané minimální. Jaká je jejich výše? Každoročně narůstá a tak si ukážeme aktuální čísla. Pro rok 2018 jsou zálohy u hlavní činnosti 2 189 a u vedlejší 876 korun českých.

Zdravotní pojištění

I to je třeba platit, pokud máte živnostenské oprávnění. Jaká je zákonem stanovená výše pro zdravotní pojištění, když spadáte do kategorie OSVČ? Je to 13,5 procenta z vyměřovacího základu, což v přepočtu znamená 6,75 procent ze zisku. Co je poměrně kritizováno, to je fakt, že si nelze odečíst ztráty z předchozích let.
I zde může nastat situace, kdy se výpočtem nedosáhne na výši minimální zálohy. Potom je třeba platit právě ty, které jsou nařízeny zákonem. Jaké je jejich výše pro rok 2018? Měsíčně je to 2 024 Kč. Tato suma tedy platí pro osoby s malým příjmem, pro osoby ve ztrátě, stejně jako pro podnikatele, kteří si teprve nyní živnost ohlásili a s podnikáním aktuálně začínají.

Doporučujeme