Domů » Dohoda o provedení práce
Nezařazené

Dohoda o provedení práce

Při zájmu někoho zaměstnat je třeba popřemýšlet, jak bude daný vztah podchycen, pokud jde o smlouvu. Nemusí se jednat vždy o klasickou pracovní smlouvu, ani o dohodu o pracovní činnosti, nebo práci na živnost. Poměrně populární je i dohoda o provedení práce. Co o ní musíte vědět?

Dohoda o provedení práce je nejjednodušší způsob, jak někoho zaměstnat

Jedná se o variantu, která je velmi dobře známá hlavně v souvislosti s různými brigádami a krátkodobými výpomocemi. Dohoda o provedení práce je tedy celkem jednoduchým dokumentem, pomocí kterého lze někoho zaměstnat. Jak ale vyplývá ze základní charakteristiky, tak skutečně spíše jenom na kratší dobu, než na dobu neurčitou, jako je tomu u smluv pracovních.

Má svá omezení

Ta se nijak netýkají toho, jaká je hodinová mzda, nebo kolik si zaměstnanec na dohodu může vydělat. Daná omezení se týkají jenom toho, kolik může odpracovat. Limit je pevně daný, a činí 300 hodin na jednu dohodu o provedení práce, u jednoho zaměstnavatele. Pro zaměstnance to znamená, že může mít u různých zaměstnavatelů více dohod. Zároveň to neznamená, že by zaměstnavatel mohl po dosažení limitu sepsat s dotyčnou osobou dohodu zcela novou a započítávat další limit.

Jak je to s odvody?

Pokud jde o sociální a zdravotní pojištění, má DPP výhodu v tom, že se z ní ve většině případů nemusí nic odvádět. Tedy pokud je dodržen limit měsíčního příjmu, který je na hodnotě 10 000 Kč. Povinnost vzniká, až když je tato měsíční suma přesažena. I proto práce na dohodu často končí pod touto sumou.
V případě povinnosti platit daň z příjmu jasně platí, že se strhává klasických 15 procent. I to má svou výjimku. Zaměstnanec na dohodu může podepsat růžové prohlášení poplatníka, díky čemuž se ho daná daň týkat nemusí, což dohodu výrazně zvýhodní jak pro něho, tak logicky i pro samotného zaměstnavatele – tedy firmu nebo živnostníka.

Doporučujeme