Domů » Rozdíl mezi s.r.o. a a.s.
Nezařazené

Rozdíl mezi s.r.o. a a.s.

Podnikat jako právnická osoba není v dnešní době nic výjimečného. Jaké jsou dvě nejoblíbenější formy? Je to společnost s ručením omezeným neboli s.r.o. a dále je to akciová společnost neboli a.s. Jak se dané dvě podnikatelské formy liší? Na to se podíváme.

Základní kapitál

Ten je pravděpodobně největší a hlavní rozdíl mezi s.r.o. a a.s. Když bychom se na výši základního kapitálu podívali blíže, tak po několika změnách zákonů můžeme říci, že společnost s ručením omezeným může mít kapitál třeba už ve výši jedné koruny. Akciová společnost je na tom jinak, jelikož zde je podmínkou minimální výše kapitálu o hodnotě dvou milionů korun českých.

Vlastnická struktura

I zde jsou rozdíly celkem znatelné. Pokud jde o s.r.o. neboli společnost s ručením omezením, tak platí, že jako vlastníci jsou vedeni takzvaní jednatelé. Může být jeden, nebo jich může být několik jednotlivých. To a.s. neboli akciová společnost to má jinak. Vlastníků může být třeba i několik tisíc. A to proto, že mají podíl na společnosti ve formě akcií. Následně jsou realizovány valné hromady, na kterých se může určovat budoucí vývoj. Nutno však podotknout, že v rámci efektivity jsou s akciovou společností spojeny i řídící instituce, jako je představenstvo a dozorčí rada.

Založení dané firmy

Obecně platí, že mnohem jednodušší je založit si společnost s ručením omezením. A to ať už se rozhodnete pro založení svépomocí, nebo využijete pomoc specializovaných firem. Je to nejenom jednodušší z administrativního hlediska, tak je to i výhodnější s ohledem na náklady. Proto se s.r.o. doporučuje jako dobrý začátek a následný přechod na a.s. až později, kdy je vybudována silná firma.

Cenné papíry

Společnost s ručením omezením žádné nemá, ani žádné nevydává. Akciová společnost je na tom jinak. Už jasně plyne z jejího názvu, že vydává takzvané akcie, což je obchodovatelný druh cenného papíru.

Doporučujeme