Daň z přidané hodnoty alias DPH

DPH neboli daň z přidané hodnoty je jednou z daní, která tvoří hlavní část tuzemského rozpočtu. Tato daň je zahrnuta v celé řadě zboží a služeb. Jako součást ceny ji hradí firmy i běžní občané, a inkasující podnikatelé jsou ti, kteří danou daň následně přiznávají a také ji do státního rozpočtu odevzdávají.

S DPH souvisí povinnosti

V minulosti to bylo jenom přiznání k DPH, které se podávalo v závislosti na typu plátcovství buď čtvrtletně, nebo měsíčně. S ohledem na snahy finanční správy zlepšit výběr této daně mají nyní povinnosti, plátci DPH podávat také kontrolní hlášení, stejně jako souhrnné hlášení. To logicky výrazně zvyšuje administrativu a požadavky, které jsou s výběrem a odvodem této daně spojeny.

Být plátce DPH má výhody i nevýhody

Nově založená firma, nebo i nový živnostník je vždy neplátce. Plátcem se může stát, na což se podíváme níže. Pokud jde o výhody plátcovství, jde hlavně o možnost odečítat si tuto daň na vstupu. Tedy při koupi zboží nebo služeb, které jsou určeny podnikateli či firmě. Nevýhodou plátcovství může být zdražení služeb, a to v porovnání s běžnými neplátci.

Jak být plátcem DPH

Jsou dvě cesty. Buď dobrovolná registrace, která je dnes celkem složitá a je nutné dodat mnoho důležitých věcí a následně počkat na vyřízení. Druhá cesta je spojena s povinností. Toto se týká všech podnikatelů, kteří v období po sobě jdoucích dvanácti měsíců dosáhnou na obrat ve výši jednoho milionu korun. V měsíci, ve kterém dosáhnou tohoto obratu, se musí stát plátcem.

Jaké jsou sazby DPH v České republice?

V ČR jsou platné dvě hlavní sazby. Jedna je takzvaná základní a aktuálně je ve výši 21 procent. Potom je tu ještě sazba snížená týkající se některého zboží a služeb. I ta je ale celkem vysoká, jelikož činí celých 15, popřípadě deset procent. O tolik je následně navýšena základní cena zboží – tedy cena bez DPH.

Elektronická evidence tržeb alias EET

Co je to EET? Jedná se o takzvanou elektronickou evidenci tržeb. Nástroj finanční správy, který má za cíl zlepšit a primárně zvýšit příjem daná do státní pokladny. Už před zavedením se na toto téma strhly velké diskuse, které stále neutichají. EET má své příznivce, stejně jako má i ohromné množství odpůrců.

Jak EET funguje?

Je dobré říci, na čem je EEt přímo postaveno. Jde o povinnost podnikatele odeslat na Ministerstvo financí data spojená s přijetím platby. A to jak v hotovosti, tak třeba i platební kartou (toto však bylo soudem zrušeno). Největší problém je hlavně v nutnosti generovat účtenky s dvojicí speciálních kódů, stejně jako nutnost odesílat daná data ihned. A to znamená právě ve chvíli, kdy je přijata tržba. To logicky vyžaduje nutnost investovat do speciálního hardwaru, stejně jako to vyžaduje zajistit v provozovně připojení k internetu, skrz který se následně data spojená s EET zasílají.

Pro koho? V budoucnu téměř pro každého

EET je spuštěno v jednotlivých fázích. První začala platit již od 1. prosince roku 2016 a týkala se podnikatelů ve stravovacích a ubytovacích provozech. Druhá fáze, platná od března 2017 se dotkla podnikatelů v segmentu velkoobchodu a maloobchodu. Další dvě fáze se potom týkají svobodných povolání, ale třeba i dopravy a zemědělství, na které bude navazovat výroba a oblast vybraných řemesel. Jak je vidět, požadavek evidovat tržbu se dotkne většiny podnikatelů, hlavně potom těch, kteří mohou evidovat příjmy i v hotovosti.

Pozor na pokuty

Jak bylo uvedeno, EET je povinnost. Kdo nebude nařízení dodržovat a nebude správně a včas evidovat tržbu, ten riskuje správní kontrolu, správní řízení a následnou pokutu. Jak má být velká? Nepřeháníme, když uvedeme to, že o ní můžeme mluvit jako o pokutě likvidační. Ta nejvyšší je ve výši 500 000 korun českých i uzavření provozovny.