Dohoda o provedení práce

Při zájmu někoho zaměstnat je třeba popřemýšlet, jak bude daný vztah podchycen, pokud jde o smlouvu. Nemusí se jednat vždy o klasickou pracovní smlouvu, ani o dohodu o pracovní činnosti, nebo práci na živnost. Poměrně populární je i dohoda o provedení práce. Co o ní musíte vědět?

Dohoda o provedení práce je nejjednodušší způsob, jak někoho zaměstnat

Jedná se o variantu, která je velmi dobře známá hlavně v souvislosti s různými brigádami a krátkodobými výpomocemi. Dohoda o provedení práce je tedy celkem jednoduchým dokumentem, pomocí kterého lze někoho zaměstnat. Jak ale vyplývá ze základní charakteristiky, tak skutečně spíše jenom na kratší dobu, než na dobu neurčitou, jako je tomu u smluv pracovních.

Má svá omezení

Ta se nijak netýkají toho, jaká je hodinová mzda, nebo kolik si zaměstnanec na dohodu může vydělat. Daná omezení se týkají jenom toho, kolik může odpracovat. Limit je pevně daný, a činí 300 hodin na jednu dohodu o provedení práce, u jednoho zaměstnavatele. Pro zaměstnance to znamená, že může mít u různých zaměstnavatelů více dohod. Zároveň to neznamená, že by zaměstnavatel mohl po dosažení limitu sepsat s dotyčnou osobou dohodu zcela novou a započítávat další limit.

Jak je to s odvody?

Pokud jde o sociální a zdravotní pojištění, má DPP výhodu v tom, že se z ní ve většině případů nemusí nic odvádět. Tedy pokud je dodržen limit měsíčního příjmu, který je na hodnotě 10 000 Kč. Povinnost vzniká, až když je tato měsíční suma přesažena. I proto práce na dohodu často končí pod touto sumou.
V případě povinnosti platit daň z příjmu jasně platí, že se strhává klasických 15 procent. I to má svou výjimku. Zaměstnanec na dohodu může podepsat růžové prohlášení poplatníka, díky čemuž se ho daná daň týkat nemusí, což dohodu výrazně zvýhodní jak pro něho, tak logicky i pro samotného zaměstnavatele – tedy firmu nebo živnostníka.

Jak zaměstnat prvního zaměstnance

Rozvíjíte se, s čímž souvisí i to, že se neobejdete bez zaměstnance? Pokud ano, poradíme vám, jak zaměstnat prvního zaměstnance a na co si dát pozor. V první řadě je dobré připomenout, že byste měli vybrat vždy toho nejlepšího, podle předpokladů.

Máte pro něho připravenou práci i zázemí?

Než se rozhodnete vůbec někoho hledat, je dobré mít jasno v tom, jakou práci mu přidělíte. Zaměstnanec je osoba, která u vás bude pracovat dlouhodobě. Tento horizont zohledněte při tvorbě věcí, které bude dělat. Také nezapomínejte na potřebné zázemí, které bude potřebovat. Jak s ohledem na zákonné povinnosti, tak s ohledem na pracovní výkon.

Počítejte s administrativou

Svůj záměr je vhodné nejprve oznámit své účetní. Na ní delegujte všechny požadavky. Souvisí s tím, že bude připravena agenda vedení zaměstnanců, stejně jako vám pomůže vypočítat, jaký maximální plat mu můžete dát. Pomůže také s odvody, kam se řadí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Pokud účetní nemáte, je toto už celkem dobrý důvod, proč ji mít.

Pojistěte ho

Velmi nutný, dokonce i nezbytný krok. Pokud jde o pojištění zaměstnanců, tak ho dnes nabízí pojišťovna Kooperativa. Nejenom, že splníte své zákonné povinnosti, ale vhodnou pojistkou tak eliminujete i případné budoucí finanční problémy, které by mohly nastat.

Smlouvu nechte vypracovat odborníkem

Nyní už je na řadě samotné přijetí. To musí být podloženo pracovní smlouvou. Na internetu sice existují různé bezplatné vzory. My doporučíme nechat si ji zpracovat odborníkem. Spolu s tím je dobré mít zpracované i směrnice o bezpečnosti práce, které by měl nový zaměstnanec podepsat. Tím veškerá administrativa končí. Nyní už mu vysvětlíte jeho práci, a nastává činnost spojené s tím, že budete vyhodnocovat, zda skutečně dělá, co má, a to ve správné kvalitě i dobrém čase.

Výhody daňového paušálu pro OSVČ

Co je to daňový paušál? Jedná se o legální a zákonnou možnost, jak snížit základ daně. Tedy možnost, jak vytvořit výdaje i tam, kde reálně nejsou. Daný postup má celou řadu výhod, na které se právě nyní společně i podíváme.

Daňový paušál je celkem vysoký

Mnoho podnikatelů doslova překvapí, jak jsou daňové paušály vysoké. Pokud vás zajímá konkrétní výše, tak záleží na oboru podnikání. Od toho se poté odvíjí i procentuální hodnota daného paušálu. Ta nejnižší je ve výši třiceti procent, což už je pro mnoho podnikatelů poměrně zajímavé. Napříč obory ale celkem výrazně stoupá. Největší výdajový paušál má hodnotu 80 procent.

Pro celou řadu oborů

Výhodou je i to, že se netýká jenom několika vyvolených, jelikož můžeme říci, že daňový paušál pro OSVČ se týká celé řady samostatně výdělečně činných osob. Když budeme konkrétní, tak se jedná třeba o řemeslníky, podnikatele v zemědělství a lesnictví. Nechybí také živnosti volné, vázané a koncesované. Dále mohou paušál využívat osoby podnikající dle zvláštních předpisů, podnikatelé podle autorského zákona, ale i ti, kteří mají příjmy z pronájmů.

Jednoduché využití

Použít daňový paušál je velmi jednoduché. Stačí jenom sešít příjmy, tedy obrat, a následně v daňovém přiznání uvést právě využití daňového paušálu a jeho hodnotu. To znamená, že se z obratu odečte procentuální sazba paušálu a rázem vznikne základ daně, který se poté jenom doplní také do své příslušné kolonky.

Jednodušší účetnictví

Mezi výhody daňového paušálu rozhodně patří také jednodušší účetnictví. Pokud máme být konkrétní, tak nejenom že není nutné složitě tvořit a shánět výdaje, ale také je třeba říci, že není nutné ukládat a evidovat účtenky, které souvisí s tím, že si daný podnikatel cokoliv koupí pro svou podnikatelskou činnost. Nemusí to řešit, jelikož náklady vytvoří právě paušálem.

Rizika podnikání OSVČ

Pokud jde o pozitiva spojená s OSVČ, tak musíme říci, že láká rychlost a jednoduchost založení, stejně jako nelze zapomínat ani na nízkou cenu placenou za ohlášení živnosti. Jsou však i různá negativa, na která nezapomínat.

Ručení celým majetkem

Ne každý byznys může vždy vyjít. Jsou případy, kdy se podnikání nepovede, což znamená doslova krach. Z něho mohou plynout závazky. Zatímco společnosti s ručením omezením ručí do výše svého kapitálu, tak u OSVČ je tomu jinak. Takový podnikatel ručí celým svým majetkem. Tedy i tím, který je vedený jako jeho osobní, což může být u velkých závazků celkem výrazný problém.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Kdo se stane OSVČ, ten musí pomyslet na to, že musí každý měsíc zaplatit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V číslech je to několik tisíc korun českých. Proč je to negativum a riziko? Proto, že u minimálních záloh nehraje roli zisk, nebo ztráta. Jednoduše je musíte platit, i když nic nevyděláváte, což může přinášet finanční problémy. Jediným řešením může být pozastavení, nebo zrušení živnosti.

Podnikání nelze přepsat na jinou osobu

Jedním velkým rizikem je i to, pokud osoba podnikající zemře, nebo se například zraní. Zatímco právnické osoby jsou volně přepisovatelné, prodatelné, stejně jako není problém je i zdědit – u OSVČ nic z toho není možné. Daný byznys začíná a končí s konkrétní osobou, která si živnost založila a která ji také ukončí.

Rizika spojená s financemi

Těch je poměrně mnoho. Třeba díky hojně využívaným výdajovým paušálům je často problém dostat v bance půjčku, i když obraty jsou vysoké. Riziko je spojeno také s nemocenskou, která nemusí být v případě nemoci nebo zranění vyplácena vůbec – když není placeno nic navíc. Stejně tak je rizikem stáří, jelikož s ohledem na minimální zálohy není výše důchodu nijak vysoká a tak je logicky vhodné myslet na zabezpečení i jinak.